SONAPHONE E - přístroj určený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Sonaphone_E

Sonaphone_E

Typové označení
Sonaphone E

Rozsah použití
diagnostika v Ex prostředí


Přístroj SONAPHONE E je určen pro rychlou, spolehlivou a cenově příznivou detekci těch nejmenších netěsností v rozvodech tlakového vzduchu, technických plynů, vakua nebo podcházení ventilů uvnitř potrubí. Ultrazvuková detekce umožňuje včasnou detekci vad, vyvarování se potenciálním škodám a značnou úsporu nákladů.

Pravidelná prohlídka motorů, čerpadel a převodovek pomocí SONAPHONE E vede ke zvýšení provozní spolehlivosti a dává záruku vyššího stupně využití strojního vybavení.
Akustický signál generovaný netěsnostmi ventilů, klapek a odvaděčů kondenzátu lze snadno detekovat pomocí SONAPHONE E. Volitelná možnost použití ultrazvukového vysílače umožňuje hledat netěsnosti oken, dveří, kabin a dalšího zařízení bez zbytečných doplňkových nákladů.

Signál generovaný opotřebením rotačních částí strojů lze jednoduše zaznamenat do paměti přístroje SONAPHONE E. Zaznamenaná data je možné zpracovat nejrůznějšími způsoby od individuálního posouzení až po archivaci v PC a převod do formátu grafu nebo tabulky. V přístroji integrovaný Záznamník dat umožňuje jednoduchý a rychlý přenos dat mezi přístrojem a Vaším počítačem přes USB rozhraní.

Připojením volitelného snímače teploty lze současně měřit a zaznamenávat povrchovou teplotu měřených součástí. SONAPHONE M má přehledný grafický displej a PC software s logicky strukturovaným menu.

Díky jiskrově bezpečnému provedení elektrických obvodů, lze přístroj SONAPHONE E používat rovněž v prostředí s nebezpečím výbuchu až do Zóny 0.


Leták SONAPHONE E

ATEX SONAPHONE E

Poslat poptávku na ATEX SONAPHONE E

Cena na dotaz

Fotogalerie

Sonaphone_E ex_zeichen